Буги Вуги (Boogie Woogie) е музика, която произлиза от вид блус, който основно се изпълнява на пиано.
Името за танца Буги Вуги се използва основно в Европа. В САЩ се използва термина Рокендрол. Това, което днес наричаме Буги Вуги през 50-те се е наричало рокендрол.

Характерно е че танца Буги Вуги се танцува по двойки.
Музиката на която се танцува е буги вуги. Също така може и да се танцува на рокендрол музика.
Буги Вуги има 2 направления – социално и състезателно.

Независимо дали танцуваме за удоволствие като социален танц или като състезателен можем да танцуваме бързо (fast) от 45 до 52 такта/минута или бавно (slow) от 28 до 32 такта/минута.

Освен това могат да се изпълняват акробатични елементи, поддръжки и лифтове. И при двете направления, за да се получи красив и синхронизиран танц е необходимо да се спазват 3 основни момента:

  • Водене и следване
  • Техника на изпълнение на стъпките и основните фигури в танца
  • Интерпретация и импровизация на музиката

Водене и следване

Важна основа за танца буги вуги, както и в другите танци по двойки е воденето и следването. Връзката като усещане между партньорите не трябва да се нарушава.

Независимо, че често пъти има заучени елементи и последователност на фигури и движения без воденето-следването като умение на танцьорите трудно ще се получи добро танцово изпълнение.

Разпределението на “задачите” в танцовата двойка е водещ (лидер, leader) и следващ (follower). В стандартният случай водещият е мъж а следващия е жена. Често пъти при шоу изпълнения (show case) ролите могат да се сменят.

С натрупването на опит в танците умението за водене и следване се засилва и танцуването става изключително леко на всякаква мелодия без значение дали човек я е чували преди.

Техника на изпълнение на стъпките и основните фигури в танца

Всички видове и стилове танци без значение от коя част на света идват имат основна структура при заучаване. Винаги се започва от така наречените основни (базови) стъпки.

В стилът Буги Вуги основните стъпки са разнообразни и с различна динамика. Общото между тях е, че се сизпълняват на 6 такта (което е различно от музкалния термин такт или време).

Характерно за танцуващия е съчетанието между динамика и баланс – горната част на тялото е балансирана и с по-малка динамика, докато стъпките могат да бъдат изключително бързи.

Интерпретация и импровизация на музиката

При този танц освен състезателните елементи има и възможности за импровизация. Много често се танцува без поставена основна хореография. Като основния момент е танцовата интерпретация на музиката.

Разбира се танца изучава различни фигури и движение на партньорите но без да са стриктно подредени в поредица, която дава една завършена хореография. Бихме могли да оприличим с аналогия на конструктор – имаме различни елементи, които се комбинират на момента без предварителна уговорка.

Ето и примери с бързо и бавно танцуване на Буги Вуги (Boogie Woogie).

  • Изключително бърз и атрактивен танц

  • Boogie Woogie Showcase

  • Boogie Woogie Slow

  • Boogie Woogie Showcase